Права журналістів у разі введення надзвичайного стану

Інститут масової інформації підготував для журналістів порівняльну таблицю, у якій повідомляється, які права ЗМІ можуть бути обмежені у разі введення в країні надзвичайного стану у зв’язку з епідемією коронавірусу. Звертаємо увагу, що це - попередній аналіз, адже надзвичайний стан вводиться окремим документом, в якому визначаються конкретні заходи, права та обов’язки. Наразі в країні оголошена надзвичайна ситуація.

Зокрема, під час надзвичайного стану обмежується:

  • право отримання інформації шляхом ознайомлення безпосередньо з документами в приміщенні розпорядника публічної інформації;
  • право журналістів безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. 

Водночас може бути обмежено:

  • право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом;
  • право фізичної присутності в залі судового засідання без отримання окремого дозволу суду.

Без змін залишаються такі загальні права журналістів відповідно до законодавства:

  • право збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір;
  • право отримувати доступ до публічної інформації за допомогою запитів на доступ до публічної інформації;
  • право під час виконання професійних обов'язків журналіст здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
  • право не розкривати журналісту джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону;
  • право поширювати підготовлені журналістом матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом);
  • право журналіста відмовитися від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням.

Раніше ІМІ вже розповів, що таке надзвичайний стан під час епідемій, і повідомив, що закони, ухвалені 17 березня Верховною Радою (зареєстровані за №№ 3219, 3220, 2538 та 2539) щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, не запроваджують в Україні режиму надзвичайного стану.

Юристи ІМІ Алі Сафаров та Роман Головенко