Інформаційні права журналістів

Не зважаючи на те, що про права журналістів говорять постійно, звернення на правову гарячу лінію ІМІ свідчать, що навіть не всі журналісти знають і розуміють обсяг цих прав. І це цілком зрозуміло, адже права журналістів визначено в декількох законах, вони відрізняються в залежності від виду засобу масової інформації та від сфери застосування. 

ІМІ зробить невеличку пам’ятку, в якій викладе права журналістів з розбивкою за сфери застосування (в двох частинах).

Частина перша. Інформаційні права

Основною відмінністю статусу журналіста є надання йому більшого обсягу прав у сфері інформаційної діяльності порівняно зі звичайними громадянами. Хоча відповідно до статті 34 Конституції України кожному громадянину гарантується право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір, проте законодавство України щодо журналістів уточнює і розширює це право. При чому права журналістів телеканалів відрізняються від прав журналістів друкованих видань.

Загальні права журналістів незалежно від виду засобу масової інформації (стаття 25 Закону України «Про інформацію»):

  • Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом.
  • Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.
  • Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону.
  • Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій та на територіях, де оголошено надзвичайний стан, надзвичайну ситуацію або вжиті адміністративні та медико-санітарні заходи (карантин), крім випадків, передбачених законом.
  • Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом).
  • Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням.

Додатково до зазначених вище прав у журналістів телерадіоорганізацій відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» є права:

  • Журналіст телерадіоорганізації має право по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію або вжиті адміністративні та медико-санітарні заходи (карантин), та безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки (ч.4 ст.58).

Додатково до зазначених вище прав у журналістів друкованих засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» є права:

  • Відвідувати не тільки державні органи, органи місцевого самоврядування, а й також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;
  • На вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими Умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;
  • Звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів.

Журналісти інформаційних агентств відповідно до статті 21 Закону України «Про інформаційні агентства» має права та виконує обов'язки, визначені чинним законодавством України про пресу, телебачення і радіомовлення  тобто має всі передбачені вище права.

Нагадаємо, в ІМІ працює правова гаряча лінія. Журналісти, засоби масової інформації та інші учасники інформаційних відносин можуть звертатися з питаннями за телефоном 050-44-77-063 або електронною поштою info@imi.org.ua. Консультації надають досвідчені медіаюристи Роман Головенко та Алі Сафаров.

Матеріал підготовлено юристом ІМІ Алі Сафаровим в межах проєкту з безпеки для журналістів Jmama.